Навчальні плани

Освітня програма “Інформаційно-комунікаційні технології”

 

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

“Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем”

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА”