Вступ до магістратури

Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях готує фахівців за

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

(ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17 ЕЛЕКТРОНІКА, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ)

 за освітніми програмами:

1) Професійного спрямування (ОПП):

2) Наукового спрямування (ОНП):

2-й (магістерський) рівень вищої освіти, терміни навчання:

 • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки – 1 рік 9 місяців

 • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки – 1 рік 4 місяці

Інформація про роботодавців та перспективи для студентів після отримання диплому магістра

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ В 2024 РОЦІ

Актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.) розміщена тут>>

 

Офіційні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського :

 1. Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році

 2. Додатки до порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році:

 1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2024 РОЦІ

 2. Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

 1. Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського (другий (магістерський) рівень)

 2. Телефони “гарячих ліній” та електронних пошт Відбіркових комісій

 3. Карта КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Інформаційні матеріали Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (прохідні бали минулих років)

61928462_2230787650341753_6723850930581667840_o