Теми дипломних робіт

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ на 2022/ 2023 навч. рік.

Гр. ТІ-91

П.І.Б. бакалавра П.І.Б. керівника Тема бакалаврської роботи (українською) Тема бакалаврської роботи (англійською)
1 Бушинський Дмитро Андрійович Асистент, Курдеча В.В. Модифікована система захисту мережі Інтернет Речей The modified Internet of Things network security system
2 Желябовський Ярослав Юрійович Професор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І. Аналіз методів захисту інформації ІоТ пристроїв Analysis of information security methods for IoT devices
3 Ковальська Дарина Дмитрівна Асистент, Курдеча В.В. Метод аудиту інфокомунікаційної мережі великих підприємств The method of auditing the information communication network of large enterprises
4 Корнійчук Ілля Григорович Асистент, Курдеча В.В. Експорт та імпорт відновлюваної енергії Hybrid MicroGrid з застосуванням IoT Renewable energy export and import by Hybrid MicroGrid using IoT
5 Кравченко Нікіта Олександрович Асистент, Курдеча В.В. Метод підвищення ефективності  транспортної логістики на основі Інтернету речей The method of increasing the efficiency of transport logistics based on the Internet of Things
6 Красневич Максим Андрійович Професор каф., професор д.т.н., Скулиш М.А. Метод конвертації реляційної бази даних в не реляційну The method for converting a relational database to a non-relational one
7 Любарська Світлана Ігорівна Асистент, Курдеча В.В. Модифікований метод обробки графічної інформації в мережі Інтернету речей The modified method of processing graphical information in the Internet of Things network
8 Оленюк Микола Миколайович Доцент каф., доцент к.т.н. Кононова І.В. Аналіз системи розумного будинку для людей з обмеженими можливостями Analysis of a smart home system for people with disabilities
9 Петровський Дмитро Станиславович Асистент, Курдеча В.В. Модифікований метод збору та обробки інформації в сенсорній мережі The modified method of data collecting and processing in a sensor network
10 Райчук Андрій Андрійович Професор каф., професор, д.т.н. Глоба Л.С. Метод підвищення ефективності обробки навантаження у розподілених ЦОД операторів зв’язку The method of increasing the efficiency of load processing in distributed data centers of communication operators
11 Самусь Дмитро Вікторович Доцент каф., доцент к.т.н. Кононова І.В. Аналіз протоколів для безпроводових IoT пристроїв Analysis of protocols for wireless IoT devices
12 Сушко Олександра В`ячеславівна Доцент каф., доцент, к.т.н. Астраханцев А.А. Аналіз можливостей застосування методів штучного інтелекту для вирішення задачі класифікації трафіка в телекомунікаційних мережах Analysis of the possibilities of using artificial intelligence methods to solve the problem of traffic classification in telecommunication networks
13 Форостянко Карина Юріївна Доцент каф., доцент, к.т.н. Астраханцев А.А. Аналіз методів забезпечення автентифікації користувачів в мобільних мережах 4G/5G Analysis of methods of providing authentication of users in mobile networks 4G/5G

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ на 2022/ 2023 навч. рік.

Гр. ТІ-92

П.І.Б. бакалавра П.І.Б. керівника Тема бакалаврської роботи (українською) Тема бакалаврської роботи (англійською)
1 Андрощук Владислав Андрійович Асистент Гаєвий В.В. Аналіз моделей WEB орієнтованих систем Analysis of WEB- oriented systems models
2 Дядюра Арсен Вікторович Професор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І. Аналіз методів модернізації мереж доступу Analysis of methods for modernizing access networks
3 Загребельний Віталій Олександрович Доцент каф., доцент, к.т.н. Кононова І.В. Аналіз керування та конфігурації пристроїв IoT Analyze the management and configuration of IoT devices
4 Карашевич Євген Дмитрович Ст.викладач, к.т.н., Суліма С.В. Метод представлення інформації в архітектурі системи “електронний кампус” The method of presenting information in the architecture of the “electronic campus” system
5 Мамєдова Наіля Мустафа  кизи Доцент каф. , доцент, к.т.н. Правило В.В. Алгоритм контролю доступу та аутентифікації користувачів до лабораторного приміщення. The algorithm for access control and user authentication to the laboratory.
6 Мелікова Маргарита Маврикіївна Доцент каф. , доцент, к.т.н. Правило В.В. Дослідження розподіленої системи трасування даних на основі платформи nRF52 для бездротових вбудованих мереж Research of a distributed data tracing system based on the nRF52 platform for wireless embedded networks
7 Мельник Вадим Володимирович Асистент Курдеча В.В. Метод контролю якості зв’язку мережі Інтернету Речей The method of the quality monitoring  of Internet of Things network communication
8 Мокляк Андрій Васильович Доцент каф. , доцент, к.т.н. Правило В.В. Аналіз можливостей передачі трафіку, отриманого за допомогою термінального обладнання STARLINK у кабельній мережі колективного користування Analysis of the transmission possibilities of incoming traffic using the STARLINK terminal equipment in the cable network for collective use system via cable networks.
9 Олексієв Денис Олександрович Доцент каф., доцент, к.т.н. Кононова І.В. Методи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Methods of information protection in information and telecommunication systems
10 Орел Микола Володимирович Асистент Курдеча В.В. Модифікований метод управління сенсорною мережею Modified method of sensor network management
11 Пашинський Іван Олександрович Професор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І. Аналіз методів побудови web – орієнтовних систем Analysis of methods for building web-oriented systems
12 Прищепа Іван Степанович Професор каф., професор, д.т.н. Скулиш М.А. Аналіз продуктів, які забезпечують мобільний зв’язок 4G Analysis of products that provide 4G mobile communications
13 Сахнюк Олександр Руслано Асистент Курдеча В.В. Метод віртуалізації в мережі Інтернету речей Virtualization method in the IoT network
14 Сироткін Віктор Олексійовичвич Ст.викладач, к.т.н., Суліма С.В. Спосіб взаємодії користувача з системою “електронний кампус” на основі технології Next.js The method of user interaction with the e- campus system based on Next.js technology
15 Столяренко Владислав Ст.викладач, к.т.н., Суліма С.В. Удосконалена архітектура системи “електронний кампус” Improved architecture of the “electronic campus” system
16 Ткаченко Олександр Олександрович Доцент каф. , доцент, к.т.н. Правило В.В. Аналіз застосування впливу протоколу IPv6              на підвищення енергоефективності в бездротових сенсорних мережах Analysis of the impact of the IPv6 protocol on improving energy efficiency in wireless sensor networks
17 Худоба Ярослав Олегович Доцент каф. , доцент, к.т.н. Правило В.В. Алгоритм впровадження мережі 5G на основі існуючих 4G мереж, аналіз сумісності та перспективи розвитку Algorithm of 5G network implementation based on existing 4G networks, compatibility analysis and development prospects
18 Шепетько Іван Володимирович Ст.викладач, к.т.н., Суліма С.В. Модифікований метод побудови інтерфейсу системи “електронний кампус” The modified method of building the interface of the “electronic campus”system
19 Шестов Артем Андрійович Доцент каф., доцент к.т.н, с.н.с. Алєксєєв М.О. Підвищення продуктивності виконання Java- програм за рахунок використання розподіленої обробки даних Increase the performance of Java programs by using distributed data processing
20 Яцик Андрій Володимирович Професор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І. Аналіз архітектури веб-орієнтованих систем Analysis of the architecture of web- oriented systems

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА 2022/2023 навч. рік.

Гр. ТІ-11мп

П.І.Б.
бакалавра
П.І.Б.
керівника
Тема магістерської дисертації (українською)Тема магістерської дисертації (англійською)
1Биков Павло ІгоровичДоцент каф., доцент, к.т.н. Кононова І.В.Метод маршрутизації мультимедійних супутникових мережThe routing method for multimedia satellite networks
2Бірчин Мар’яна АнатоліївнаДоцент каф., доцент, к.т.н. Правило В.В.Вдосконалений метод синтезу мережі LTE з урахуванням заданих показників надійностіAn improved method of synthesis of the LTE network taking into account the given reliability indicators
3Гіззатулін Данило ДенисовичДоцент каф., доцент, к.т.н., с.н.с. Алєксєєв М.О.Удосконалений нейромережевий метод виявлення вторгнень в мережу ІоТImproved neural network method for IoT network intrusion detection
4Дема Дмитро ІгоровичДоцент каф., доцент, к.т.н. Правило В.В.Вдосконалений метод забезпечення заданих значень показників безпеки передавання інформації в 4G мережахAn improved method of ensuring the specified values of information transmission security indicators in 4G networks
5Єрмолаєв Олександр ДмитровичДоцент каф., доцент, к.т.н. Правило В.В.Методи забезпечення заданих показників безпеки передавання та зберігання інформації для технології Інтернету речейMethods of ensuring the specified safety indicators of information transmission and storage for the Internet of Things technology
6Лазарєв Владислав ОлександровичДоцент каф., доцент, к.т.н. Кононова І.В.Підвищення надійності систем безпеки розумного будинку за допомогою пристроїв автоматизаціїIncreasing the reliability of smart home security systems using automation devices
7Манчха Анатолій ОлександровичДоцент каф., доцент, к.т.н. Правило В.В.Вдосконалений метод управління інформаційним трафіком в мережах ІоТAn improved method of managing information traffic in IoT networks
8Матвієнко Назар ТімуровичПрофесор квф., професор, д.т.н. Глоба Л.С.Персоналізоване надсилання сповіщень з використанням машинного навчанняSending personalized user notifications powered by machine learning
9Папушой Ольга КостянтинівнаПрофесор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І.Метод забезпечення якості послуг у бездротових мережах нового поколінняThe method of quality of service provision in Next Generation Wireless Networks
10Перебаєва Катерина СергіївнаПрофесор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І.Оптимізація вартості міграції реляційної БД до нереляційної БДOptimizing the cost of migrating a relational database to a non-relational database
11Петров Олександр СергійовичПрофесор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І.Удосконалений метод захисту даних в мережі Інтернету речейImproved data protection method in the Internet of Things network
12Піднебесний Андрій ВолодимировичПрофесор квф., професор, д.т.н. Глоба Л.С.Метод автоматизації робочих процесів складних інформаційних системMethod of the workflow automation for complex information systems
13Семенюк Антон МиколайовичДоцент каф., доцент, к.т.н. Новогрудська Р.Л.Метод оцінки якості динамічних веб-сервісівMethod for assessing the quality of dynamic web services
14Смаглюк Володимир ОлександровичДоцент каф., доцент, к.т.н., с.н.с. Алєксєєв М.О.Автоматизована реєстрація робочих вузлів у Kubernetes кластеріDynamic registration of computing nodes in a distributed system of Kubernetes cluster
15Хижняк Олексій ПавловичДоцент каф., доцент, к.т.н. Правило В.В.Вдосконалений метод проектування архітектури  Smart Home з використанням технології IoTAn improved method of designing Smart Home architecture using IoT technology
16Якубовська Катерина АндріївнаДоцент каф., доцент, к.т.н. Новогрудська Р.Л.Автоматизація процесу персоналіації профілю покупцяАutomation process of personalization customer profile

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА 2022/2023 навч. рік.

Гр. ТІ-11мн

П.І.Б.
бакалавра
П.І.Б.
керівника
Тема магістерської дисертації (українською)Тема магістерської дисертації (англійською)
1Буцик Олександр СергійовичПрофесор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І.Аналіз ефективності керування дорожнім трафіком на базі мережі мікрокомп’ютерів для розумного містаAnalysis of the efficiency of road traffic management based on a microcomputer network for a smart city
2Ушаков Сергій МихайловичПрофесор каф., професор, д.т.н. Могилевич Д.І.Метод стиснення даних в мережі Інтернету Речей за допомогою нейромережевих технологій.The method of data compression in the Internet of Things network using neural network technologies.