Освітня програма “Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційні технологій та систем”

(силабуси на 2023-2024 навчальний рік)

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Дослідницький (науковий) компонент

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогу