_2J5A5222

Скулиш Марія Анатоліївна

доктор технічних наук, професор

завідувач кафедрою інформаційних технологій в телекомунікаціях Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем

Народилась у 1983 році.

Контакти:

Марія Анатоліївна в наукових соціальних мережах

Освіта

1999 р. – закінчила Севастопольський політехнічний ліцей.

2005 р. – закінчила фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформатика» та здобула кваліфікацію магістр прикладної інформатики.

2005-2010 рр. навчання в аспірантурі.

2010 р. – захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук на тему «Метод оцінки якості обслуговування інформаційних потоків в мультисервісних мережах зв’язку» за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

2015 р. – отримала звання старшого наукового співробітника кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж.

2015-2018 рр. – навчання в докторантурі.

2019 р. – захистила дисертацію на тему «Моделі та методи керування обслуговуванням гібридних сервісів в телекомунікаційному середовищі з використанням хмарних ресурсів» та здобула науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

2023 р. – отримала звання професора кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та систем.

Професійний шлях

2008, 2011 рр. – асистент;

2010 – молодший науковий співробітник;

2011-2013 рр. – старший викладач;

2013-2015 рр. – доцент;

2019- 2022 рр. – професор, заступник директора ІТС з міжнародної діяльності.

2023 – виконуючий обов’язки завідувача кафедрою;

 з 2024 по теперішній час – завідувач кафедрою обрана за конкурсом.

Дисципліни

Інтелектуальна обробка інформації

Математичні методи аналізу та проектування телекомунікаційних систем та мереж

Інформатика. Частина 2

Дослідження операцій

 

Академічна мобільність та міжнародні зв’язки

За різними програмами Скулиш М.А. працювала та стажувалася в університетах Європи:

 1. Університет Малаги (Королівство Іспанії), 2019, 2022 рр
 2. Університет Думлупінар (Туреччина), 2022, 2023рр,
 3. Університет Анкари (Туреччина), 2023р,
 4. Західнопомеранський університет (Польща), 2023р,
 5. Університет прикладних наук Анхальт (Німеччина), 2020, 2023рр,
 6. Технічний університет Дрезден (Німеччина), 2010р,
 7. Карлштадт університет (Швеція) – персональне запрошення 2017 рік,
 8. Університет Поле Да Вінчі (Париж, Франція) – персональне запрошення для викладання та наукової роботи, три короткострокові візити у 2021, 2022 і 2023 рр.

Перелік міжнародних проєктів

Освітні проєкти:

 • Програма подвійного диплома з Університетом прикладних наук Анхальт.
 • Digit.net2 Ukraine (проект з Університетом прикладних наук Анхальт) – організовані проведені міжнародні стажування з викладачами Українських навчальних закладів освіти за темою: DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING”.
 • Idea East Hub (проект з Університетом прикладних Анхальт) – проведені міжнародні стажування викладачів кафедри Суліма С.В., Цуканов О.Ф., з викладачами з України, Македонії, Казахстану, Узбекистану.

Наукові проєкти

 • AIDA&TI спільно з Університетом прикладних наук Анхальт.
 • проєкт «Home progesterone level control assessment» на конкурс Горизонт Європа. До консорціуму увійшли партнери з Ірландії ( Technological University of the Shannon), Венгрії (Politec company), Греції(Papanicolaou Hospital), Казахстану (Nazarbayev University) та України (клініка VERUM), від КПІ імені Ігоря Сікорського взяли участь НН ІТС, «Соціоплюс», Наукова бібліотека КПІ імені Ігоря Сікорського.
 • проєкт «Virtual Doctor for Pregnant Women» за програмою Горизонт 2020, до консорціуму увійшли університети та команії з Німеччини, Туреччини, Португалії та України. Були залучені НН ІТС, ФСП, ФЕЛ, велися консультації з ФБТ, ПБФ.
 • Участь у конкурсі Long-term program to support Ukrainian research teams від Польської академії наук проєкт на тему «Methods and means of reducing the energy consumption in the communications network» спільно з Systems Research Institute Polish Academy of Sciences (Варшава, Польща).
 • Участь у конкурсі Ukraine-Australia Research Fund від Австалійської академії наук, проєкт на тему «The planning and deployment of computing infrastructure» спільно з RMIT University (Мельбурн, Австралія).

Перелік наукових публікацій

 1. Skulysh, M., Globa, L., Romanov, O., Sulima, S., & Novogrudska, R. (2023, November). Towards 6G. Problems and Existing Solutions. In 2023 IEEE International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo)(pp. 1-4). IEEE.
 2. Wilinski, A., Skulysh, M., MK, A., Bach-Dabrowska, I., Agbeyangi, A. O., Zahra, H., … & Kupracz, L. (2022). A Method of Selecting Computer Science Students for the IT Market Based on their Predispositions Resulting from Multiple Intelligence. Informatics in Education21(4), 733-767. (Q1)
 3. Globa, L., Sulima, S., Skulysh, M., Dovgyi, S., & Stryzhak, O. (2020). Architecture and operation algorithms of mobile core network with virtualization. Mobile computing, 427-434.
 4. Astrakhantsev, A. A., Globa, L. S., Novogrudska, R. L., Skulysh, M. A., & Stryzhak, O. Y. (2021, June). Improving resource allocation system for 5G networks. In 2021 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT)(pp. 182-188). IEEE.
 5. Mikhnenko, Y. O., Skulysh, M. A., Kurdecha, V. V., & Mikhnenko, G. E. (2021). Method of transmitting information on the internet of things. INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SCIENCES VOLUME 12 NUMBER 1 JANUARY–JUNE 2021
 6. Skulysh, M., Brincones, J. L. P., & Parhomenko, D. (2022). Development of the concept for the computational resources management software in the customer service systems. Information and Telecommunication Sciences, (2), 26-33.
 7. Globa, L., Skulysh, M., Dmytro, P., & Kateryna, Y. (2022). The approach to virtual computational environment development for up-to-day networks. Lecture Notes in Electrical EngineeringThis link is disabled831, 182-196.
 8. Skulysh, M., Globa, L., & Siemens, E. (2020). Resource sharing challenge for micro operator pattern in 5G SDN/NFV network. . In Proceedings of International Conference on Applied Innovation in ITAnhalt University of Applied Sciences.
 9. Globa, L., Sulima, S., Romanov, O., & Skulysh, M. (2023, March). Dynamic Reconfiguration of Computing Resources to Support NaaS Technology. In Proceedings of International Conference on Applied Innovation in IT(Vol. 11, No. 1, pp. 17-22). Anhalt University of Applied Sciences.
 10. Skulysh, M., Wiliński, A., & Kozłowski, A. (2023). THE SITUATION IN THE FIGHT AGAINST THE PANDEMIC IN UKRAINE JUST BEFORE THE WAR WAS IMPROVING. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management/Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie, (178).
 11. Romanov, O., Mankivskyi, V., Globa, L., Skulysh, M., & Romanov, A. (2022, November). Enhancing Resource Availability: Indicators and Strategies for Optimizing the Kubernetes Network. In International scientific and practical conference Information and communication technologies and sustainable development(pp. 18-41). Cham: Springer Nature Switzerland.
 12. Globa, L., Skulysh, M., Parhomenko, D., & Yakubovska, K. (2021). The Approach to Flow Management in Virtual Computational Environment for Up-to-Day Telecom Networks. In Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks(pp. 182-196). Cham: Springer International Publishing.
 13. Skulysh, M., & Perebaіeva, K. (2021). ANALYSIS OF THE STORAGE PLATFORM FOR CREATING AN INFORMATION REPOSITORY OF MEDICAL RESEARCH. Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології1(01), 134-143.

Методичні матеріали

 1. С. В. Суліма М.А. Скулиш. Особливості обчислювальної інфраструктури для систем керування телекомунікаціями. Навчальний  посібник          навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Телекомунікації і радіотехніка” – Електронні текстові дані– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 246 с.          
 2. С. В. Суліма М.А. Скулиш. Алгоритми і структури даних Методичні  вказівки лабораторний практикум для студентів напряму підготовки “Телекомунікації і радіотехніка” – Електронні текстові дані (1 файл: 1,34 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 109 с.
 3. С. В. Суліма, М.А. Скулиш, . С. Глоба, А. В. Єрмаков..  Інформатика – 2        Методичні  вказівки методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки “Телекомунікації і радіотехніка” – Електронні текстові дані (1 файл: 1,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 100 с.

До захисту дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук

Монографія:

 1. Л.С. Глоба, О.М. Дяденко, А.Ю. Пилипенко, М.А. Скулиш. Математичні методи аналізу та керування телекомунікаційними мережами. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2017.  234с.

Статті у виданнях іноземних держав або у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Globa L., Slukysh M. Nodal routing with traffic classification. Polish association for knowlage management Series: Studies&Proceedings. Bydgoszcz, Polska. №42. Р. 37-46. (Польща). (Наукове фахове видання з технічних наук).
 2. Globa L., Slukysh M. Calculation functions of SDN controller for wireless backhaul infrastructure. Acta Electrotechnica et Informatica. 2017. Volume 17. Number 4.  14-18. (Словакія). (Наукове фахове видання з технічних наук).
 3. Скулиш М. А., Суліма C. В. Гібридна система управління ресурсами для віртуалізованих мережевих функцій. Радіоелектроніка, інформатика, управління, p-ISSN 1607-3274, Запоріжжя, 2017, № 1, С.16-24. (Наукове фахове видання України з технічних наук. Входить до міжнародних наукометричних баз: DOI, DOAJ, British Library, ru / РИНЦ, Google Scholar, Іndex Copernicus та ін.)
 4. Скулиш М. А., Сулiма C.. В. Система управлiння ресурсами в центрах обробки даних оператора мережi мобільного зв’язку. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, ISSN: 2310-0397, e-ISSN: 2310-0389. 2017. Iss. 68. С. 27-32. (Наукове фахове видання України з технічних наук. Входить до міжнародних наукометричних баз: DOAJ, Google Scholar, WEB of Science, Іndex Copernicus, eLibrary.ru / РИНЦ та ін.)
 5. M. Application of the “Endless train” method for the SDN controller OpenDayLight. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, ISSN: 2310-0397, e-ISSN: 2310-0389. 2017. Iss. 69. Р. 32-38. (Наукове фахове видання України з технічних наук. Входить до міжнародних наукометричних баз: DOAJ, Google Scholar, WEB of Science, Іndex Copernicus, eLibrary.ru / РИНЦ та ін.)
 6. Скулиш. М.А. Заставенко А.А. Метод розподілу ресурсів сервера оператора мобільного зв’язку. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, ISSN: 2310-0397, e-ISSN: 2310-0389. № 60. С. 35-45. (Наукове фахове видання України з технічних наук. Входить до міжнародних наукометричних баз: DOAJ, Google Scholar, WEB of Science, Іndex Copernicus, eLibrary.ru / РИНЦ та ін.)
 7. Skulysh M., Globa L. Planning the loading of data centers’ resources based on download statistics. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, ISSN: 2310-0397, e-ISSN: 2310-0389. Iss 65. Р. 62-72. (Наукове фахове видання України з технічних наук. Входить до міжнародних наукометричних баз: DOAJ, Google Scholar, WEB of Science, Іndex Copernicus, eLibrary.ru / РИНЦ та ін.)

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Скулиш М. А. Організація роботи групи серверів для забезпечення потреб розподіленої системи тарифікації послуг. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. №5(33). С. 56-64.
 2. Скулиш М. А. Метод складання розкладу залучення ресурсів для високонавантажених інформаційних систем. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.   №6(34). С.65-70.
 3. Скулиш. М.А. Метод згладжування вхідного навантаження на cервер on-line тарифікації. Вісник Національного технічного університету «Львівська політехніка» Радіоелектроніка та телекомунікації. Львів. 2014. №796. С. 97-103
 4. Скулиш. М.А. Методи контролю перевантаженнями в процесі багатоетапної обробки заявок. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.   №1(35). С.81-86.
 5. Скулиш М. А., Суліма C. В. Організація управління в багатоетапних системах масового обслуговування. Вісник Національного технічного універсистему «Львівська політехніка» Радіоелектроніка та телекомунікації. Львів. 2015. № 818. С. 80–85.
 6. Skulysh M., Klimovych O. Method of LTE functional units organization with evolved packet core virtualization.  Telecommunication Sciences. 2015. No. 4. P. 38–45.
 7. Skulysh M., Globa L., Sulima S. Model for Efficient Allocation of Network Functions in Hybrid Environment. Telecommunication Sciences. Volume 7. Number 1,  Р. 39-45.
 8. Скулиш М.А., Заставенко А.А. Задача розподілу абонентського навантаження між базовими станціями з підтримкою SDR. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2016. №4, С. 42-49.
 9. Скулиш. М.А. Заставенко А.А. Метод контролю якості обробки інформаційних потоків у мережі 5G. Вісник Національного технічного університету «Львівська політехніка» Радіоелектроніка та телекомунікації. Львів. 2016. №849. С.265-273.
 10. Глоба Л.С., Вольвач Є. О., Скулиш М.А. Система керування якістю обслуговування у складних гетерогенних телекомунікаційних системах. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2017. Т. 6 (46). С. 158-162.
 11. Скулиш М.А. Формування зони обслуговування прийомо-передавальної станції в залежності від змінного вхідного навантаження. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. Львів. 2017. № 885. С. 50-54.
 12. Skulysh M., Sulima S. Hybrid resource provisioning system for telecommunication network. Сучасні інформаційні системи. Харків. 2018. Том 2, № 1. С. 47-51.
 13. Скулиш М.А., Романов О.І., Глоба Л.С. Принцип обслуговування потоків у гетерогенному телекомунікаційному середовищі. Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Технічні науки. 2018. Том 29 (68) № 2. С. 92-98.
 14. Тимченко І.О., Скулиш М.А., Глоба Л.С. Концепції побудови сучасних мереж. Радиоэлектроника и информатика = Radioelectronics & informatics : науч. журн. Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. Харків: ХНТУРЭ.    №1. С. 25-29.
 15. Скулиш М.А., Романов О.І., Глоба Л.С. Принцип резервування ресурсів у віртуалізованому середовищі для контролю показників обслуговування. Вісник Інженерної академії України. 2018. С. 197-202
 16. Шилов Ф., Скулиш М., Сафарян А. Дослідження ефективності методу оптимального вибору обчислювальних ресурсів для білінгових систем. Системи управління, навігації та зв’язку. Вип. 3. С. 147-152.
 17. Скулиш М.А. Математична модель пошуку оптимального обсягу ресурсів віртуального телекомунікаційного вузла обслуговування. Сучасні інформаційні системи. Харків. Том 2, № 2. С. 30-34.
 18. Скулиш М.А. Романов О.І., Нестеренко М.М. Принцип прогнозування необхідного віртуального ресурсу хмарної системи для оператора мобільного зв’язку. Збірник  наукових праць ВІТІ. Київ. 2018. Вип. №2. С. 113 – 119.

Патенти України на корисну модель:

 1. Скулиш М.А. Глоба Л.С. Ватула А.С, Марчук А.П. Система обробки мультисервісних інформаційних потоків. Патент на корисну модель №85488. Патент опубліковано 25.11.2013, бюл. № 22/2013.
 2. Скулиш М.А. Глоба Л.С. Ватула А.С, Марчук А.П. Спосіб зваженого кругового обслуговування черг мультисервісних інформаційних потоків. Патент на корисну модель №85487. Патент опубліковано 11.2013, бюл. № 22/2013.

Матеріали та тези наукових конференцій, які індексуються у Scopus:

 1. Globa L. S., Yermakova K. O., Kushnyr V. V., Skulysh M. A. Paralle computing usage for computation of the queues QoS   20th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. 2010. Р. 466-467 DOI: 10.1109/CRMICO.2010.5632345
 2. Globa L. S., Skulysh M. A. Efficiency increase for the choice of the virtual connection direction. 20th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. 2010. С. 502 – 503 DOI: 10.1109/CRMICO.2010.5632474
 3. Globa L. S., Skulysh M. A. Improving efficiency service of queue in nodal centers. 21st International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. 2011. Р. 461-462.
 4. Globa L. S., Skulysh M. A. Estimation scheme for improvement of weighted round robin algorithm for requests service in the queues. 22nd International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. 2012. Р.393 – 394.
 5. Globa L. S., Skulysh M. A. Method of the analysis of power consumption dependence from service of a number of processes. 23rd International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. С.432 – 433.
 6. Globa L. S., Skulysh M. A., Reverchuk A.V. Method of increase of fault tolerance of mobile communication systems at the moments of peak load. 23rd International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. 2013. С.533 – 534.
 7. A. Skulysh. Method of increase of efficiency of assistance to the victims according to the integrated number 112. 23rd International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”. 2013. С. 545 – 546.
 8. Globa L. S., Skulysh M. A., Reverchuk A.V. Control strategy of the input stream on the online charging system in peak load moments. 24th International Crimean Conference Microwave & Telecommunication Technology. 2014. Р. 312 – 313.
 9. Globa L. S., Skulysh M. A., Pidgurska T., Reverchuk А. Managing of incoming stream applications in online charging system. Telecommunications (BIHTEL), 2014 X International Symposium on. 2014. Р. 1-6.
 10. Skulysh M., Sulima S. Management of Multiple Stage Queuing Systems. CADSM 2015 : 13-th International conference, 24–27 February 2015 : conference proceedings. Lviv–Polyana. 2015. P. 431– 434.
 11. Globa L. S., Skulysh M. A., Zastavenko A. The method of resources allocation for processing requests in online charging system. Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM) 2015 : 13-th International conference, 24–27 February 2015 : conference proceedings. Lviv–Polyana. 2015. P. 211-213.
 12. Skulysh M., Klimovych O. Approach to virtualization of Evolved Packet Core Network Functions. Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), 2015 13th International Conference The. – IEEE, 2015. – pp. 193-195.
 13. Skulysh M., Sulima S. Service deployment aspects in the systems with network function virtualization. Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), 2016 International Conference : conference proceedings. IEEE, 2016. – pp. 1-7.
 14. Globa L. S., Skulysh M. A., Sulima S. Method for resource allocation of virtualized network functions in hybrid environment. 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking : conference proceedings. 2016. P: 1 – 5, DOI: 1109/BlackSeaCom.2016.7901546.
 15. Skulysh M. The Method of Computing Organization in High Loaded SDN Controller System. Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM) 2017 : 13-th International conference, 24–27 February 2017 : conference proceedings. Lviv–Polyana, 2017. P. 431– 434.
 16. Skulysh M. The method of resources involvement scheduling based on the long-term statistics ensuring quality and performance parameters. Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo)  2017 International Conference  : conference proceedings. 2017. Р. 1-4.
 17. Skulysh M., Sulima S., Sunduchkov K., Savchuk B. Sampling for direct search method of all system implementations developed according to the requirements of the technical design specification. Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T) 4th International Scientific-Practical Conference : conference proceedings. 2017 P: 83 – 86.
 18. Skulysh M., Romanov O. The structure of a mobile provider network with network functions virtualization. 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) : conference proceedings. 2018. P: 1032 – 1034.

Матеріали та тези міжнародних наукових конференцій:

 1. Скулиш М. А. Суліма C. В. Організація управління в багатоетапних системах масового обслуговування. Проблеми телекомунікацій ПТ-2015 : зб. матеріалів доп. учасн. ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. Київ. 2015. С. 319–321.
 2. Скулиш М. А., Суліма C. В. Управління ресурсами в віртуалізованих мережах оператора мобільного зв’язку. Інфокомунікації – сучасність та майбутнє : V Міжнар. наук.- практ. Конф., 29-30 жовтня 2015 : матеріали конференції.  Одеса, 2015. C.84–88.
 3. Скулиш М. А., Суліма C. В. Алгоритм відображення та планування віртуалізованих функцій в мережі мобільного зв’язку. Проблеми телекомунікацій ПТ-2016 : 10-а міжнародна науково-технічна конференція, 19–22 квітня 2016 : матеріали конференції. — Київ, 2016. — cc. 372–374.
 4. Skulysh M., Sulima S. Service deployment aspects in the systems with network function virtualization. RadioElectronics&InfoCommunications : First International Conference, 11–16 September 2016 : conference proceedings. — Kyiv, 2016. — P. 1–7.
 5. Скулиш М.А, Заставенко А.А., Яндович І.Є. Оцінка залежності використання ресурсів від вхідного навантаження на сервері мобільного оператора. Проблеми телекомунікацій ПТ-2014 : 8-а міжнародна науково-технічна конференція, матеріали конференції.  Київ, 2014 . C. 202–206.
 6. Глоба Л.С., Скулиш М.А., Реверчук А.В. Схема згладжування вхідного навантаження на сервер мобільного оператора. Проблеми телекомунікацій ПТ-2014 : 8-а міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конференції. — Київ, 2014 . — cc. 46-49.
 7. Тимченко І.О., Скулиш М.А. Метод відновлення вузла у мережах NFV. Проблеми телекомунікацій ПТ-2017 : 11-а міжнародна науково-технічна конференція, 18–21квітня 2017 : матеріали конференції. Київ. 2017 . С. 262–264.
 8. Запорожец Д.Б., Скулиш М.А, Анализ методов прогнозирования с использованием нейронной сети. Проблеми телекомунікацій ПТ-2018 : 10-а міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конференції. Київ. 2018 . С. 266-268.
 9. Скулиш М.А., Чиж В.В. Впровадження віртуалізації мережевих функцій на мережі платформи передачі SMS – повідомлень. Проблеми телекомунікацій ПТ-2018 : 10-а міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конференції.  Київ, 2018 .  С. 272-275.
 10. Белокур Б.В., Скулиш М.А, Планування ресурсів гетерогенного телекомунікаційного середовища на базі аналізу статистичних даних. Проблеми телекомунікацій ПТ-2018 : 10-а міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конференції. Київ, 2018 . С. 279-281.
 11. Скулиш М.А., Запорожец Д.Б. Сравнительный анализ методов краткосрочного прогнозирования сетевого трафика. Проблеми телекомунікацій ПТ-2018 : 10-а міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конференції. Київ, 2018 . С. 310-312.
 12. Скулиш М.А., Нездвецький В.С. Аналіз засобів моделювання для мережевої СМО із динамічно змінюваними параметрами вузлів обслуговування. Проблеми телекомунікацій ПТ-2018 : 10-а міжнародна науково-технічна конференція, матеріали конференції. Київ, 2018. С. 310-312.
 13. Скулиш М.А, Проблеми впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112. Проблеми телекомунікацій ПТ-2013 : 7-а міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конференції. Київ. 2013 . С. 138-140.
 14. Скулиш М.А., Глоба Л.С.,  Система комплексного керування інформаційними потоками в комутаційному центрі. Проблеми телекомунікацій ПТ-2013 : 7-а міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конференції. Київ. 2013. С. 141-144.
 15. Гайдаенко О.В., Скулиш М.А. Cуществующие основные подходы по методам оценки качества передачи речевой информации в сетях IP. Електроніка-2013 : ІV Міжнародна конференція молодих вчених : матеріали конференції. Київ. 2013. С. 302-305.
 16. Марчук А.П., .Скулиш М.А. Математична модель методу оптимізації обслуговування викликів у «Системі 112». Електроніка-2013 : ІV Міжнародна конференція молодих вчених : матеріали конференції. Київ. 2013. С. 302-305.
 17. Скулиш М.А., Бабій О.С. Проблеми побудови наукових інформаційних порталів. Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011 : VІІ Международная молодежная научно-техническая конференция : матеріали конференції. г. Севастополь. 2011. С. 174-175.
 18. Скулиш М.А., Марчук А.П. Метод оптимізації обслуговування викликів у «Системах-112». Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011 : ІХ Международная молодежная научно-техническая конференция : матеріали конференції. Севастополь. 2013 г. С. 98-99.

Статті у інших виданнях.

 1. Глоба Л.C., Скулиш М.А. Керування трафіком в мультисервісному комутаційному центрі. Telecommunication Sciences. 2011. Т. 2. №1. C. 30-38.
 2. Скулиш М.А., Суліма C.В. Метод управління ресурсами в датацентрах оператора мережі мобільного зв’язку. Radioelectronics & Informatics Journal (ISSN 1563-0064). Харьков. 2015. № 3. С. 8-13.
 3. Скулиш М.А. Заставенко А.А. Пилипенко А.Ю. Метод выбора контейнера для миграции виртуальной машины в облачном хранилище данных. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”. 2016 р. Випуск 31. С.47-58.
 4. Скулиш М. А. Метод організації функцій контролеру SDN «Нескінчений потяг». Radioelectronics & Informatics Journal (ISSN 1563-0064). Харьков. 2016. № 3. С. 21–28.

 

До захисту дисертації на здобуття кандидата технічних наук:

 1. Глоба Л.С. Створення математичних моделей систем масового обслуговування для підтримки комбінованого потоку заявок в мережах мобільного зв’язку з високошвидкісною передачею даних підсистем АІС ДАІ / Глоба Л.С., Доровських Д.А., Селівон Г.Ф., Скулиш М.А. // Науково-технічний вісник ”Безпека дорожнього руху України”. – 2004. – № 1-2(17). – 2004. – С. 128-147.
 2. Глоба Л.С. Модель оцінки якості функціонування систем мобільного зв’язку / Глоба Л.С., Доровських Д.А. Скулиш М.А. // Зв’язок. – 2006. – №2(62). – С. 31-34.
 3. Глоба Л.С. Метод оцінки якості обслуговування абонентів систем мобільного зв’язку / Глоба Л.С., Доровських Д.А. Скулиш М.А. // «Электроника и связь». – 2006. – №2. – С. 84-86.
 4. Скулиш М. А. Удосконалення алгоритму керування інформаційними потоками у вузлах телекомунікаційних мереж // Вісник Харківського національного університету. – 2009. – №863. – С. 236-245.
 5. Глоба Л.С. Телефонний трафік. Постановка оптимізаційної задачі для мережі з емуляцією сервісу АТМ за протоколом PWE3 / Глоба Л.С., Скулиш М.А. // Збірник наукових праць «Моделювання  та інформаційні технології». – Київ. – 2009. – Вип.54. -С. 230-236.
 6. Глоба Л.С. Розподілені системи та мережі. Посібник для студентів технічних спеціальностей/ Рек. МОН України, НТУУ “КПІ”, Інститут телекомунікацій, кафедра інформаційно-телекомунікаційних мере. – К.: Норіта-плюс. – 2007. − СС. 223-237, СС. 319-355.
 7. Глоба Л.С. Створення математичних моделей по обслуговуванню комбінованого потоку заявок в мережах мобільного зв’язку з високошвидкісною передачею даних
  Глоба Л.С., Доровських Д.А. Скулиш М.А. //Труды четвертой международной конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ 2004).– Одесса:  ОНПУ. – 2004.– С. 93.
 8. Глоба Л.С. Математические методы анализа качества функционирования GPRS систем / Глоба Л.С., Доровських Д.А. Скулиш М.А. //Труды пятой международной конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ 2005).– Одесса: ОНПУ. – 2005.– С. 164.
 9. Глоба Л.С. Математические методы анализа качества функционирования GPRS систем
  / Глоба Л.С., Доровських Д.А. Скулиш М.А.// Материалы 15-й Международной Крымской конференции “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”. – г. Севастополь. – 2005. – том 1. – С. 324-325.
 10. Скулиш М.А. Принцип розподілу мережевого ресурсу між різними видами трафіку / Скулиш М.А., Сундучков К. C. // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2007»: Материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и ученых. – г. Севастополь. – 2007. – С. 40.
 11. Глоба Л.С. Аналіз розподілу інформаційних потоків у безпроводових мережах широкосмугової передачі даних / Глоба Л.С. Скулиш М.А. // Труды научно-технической конференции “Проблемы телекоммуникаций”. – г. Киев. – 2007г. – С. 197-198.
 12. Скулиш М.А. Пошук оптимального методу розподілу ресурсу у безпроводових широкосмугових мережах передачі даних / Скулиш М.А. // Труды седьмой международной конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ 2007).– Одесса: ОНПУ. – 2007.– С. 86.
 13. Глоба Л.С. Моделирование процессов управления в широкополоснх цифровых сетях интегрального обслуживания / Глоба Л.С. Скулиш М.А. // Труды научно-технической конференции “Проблемы телекоммуникаций”. – г. Киев. – 2008г. – С. 235-236.
 14. Глоба Л.С. Розподіл інформаційних потоків у CRM-системах / Глоба Л.С., Дрозд О.О., Доровских Д.А., Скулиш М.А. // Науково-технічна конференція “Проблеми телекомунікацій”:Збірник тез. – К.: НТУУ “КПІ”. – 2008. – С. 237-238.
 15. Глоба Л.С. Модель многопоточной маршрутизации для широкополосных сетей интегрального обслуживания / Глоба Л.С. Скулиш М.А. // Материалы 18-й Международной Крымской конференции “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМиКо’2008). – г. Севастополь. – 2008. – C. 376-377.
 16. Глоба Л.С. Модель управления информационными потоками в сетях с реализацией эмуляции постоянного соединения (PWE3) / Глоба Л.С. Скулиш М.А. // Материалы 18-й Международной Крымской конференции “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМиКо’2009). – г. Севастополь. – 2009. – C. 348-351.